Op deze site vind u een overzicht van websites van alle Wijkorganisaties, Wijkcentra, Buurthuizen en Wijkpanels in Leeuwarden en omgeving. Zo kunt u gemakkelijk en snel in 1 oogopslag op de website komen van de wijkorganisatie of het wijkpanel van uw keuze.

Wijkorganisaties (Wijkverenigingen)

Klik op de organisatie van uw keuze om naar de betreffende site te gaan.

Buurtvereniging Hollanderwijk
0582139687
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis "Tjerk Hiddes"
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewonersplatvorm Valeriuskwartier
0582122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commissie Jirnsum Online
Email: redactie@jirnsum.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Goutum
Email: mail@goutum.info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorphuis Ien & Mien Goutum
0582885529
Email: ienenmien@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Bining Hempens-Teerns
Email: doarpsbelanghimpenstearns@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Email: db.wurdum.swichum@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Lekkum/Miedum/Snakkeburen
Email: secretariaat@dorpsbelanglms.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wytgaard
0634557452
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Reduzum
Email: pb@Idaerd.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerard Dou/Huizum West
0582133136
Email: info@gerarddou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MFC De Bidler Wergea
0582551170
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurtcentrum Oranjewijk
Email: buurtcentrumoranjewijk@home.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleatslik Belang Grou
Email: info@pbgrou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Aldlân
0582882010 (wijkcentrum)
0682003197 (mobiel)
Email: wijkcentrumaldlan@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aldlân Portaal 
Email: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jongerenwerk Leeuwarden
0583030400
Email: info@amaryllisleeuwarden.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpshuis "de Weeme" Lekkum
0582665715 of 058-2664579
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Rengerspark
0582133067
Email: info@buurthuisrengerspark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting MFC Westenkwartier
0582122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Heechterp Schieringen
0582665413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Cambuursterhoek
0582124120
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Welgelegen
0582895736
Email: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkbelang Westeinde
Email: info@wijkbelangwesteinde.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum 't Knooppunt (Facebook)
058213 3533
Email: edwinhasenbos795@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Nylân
0582885403
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcommité Schepenbuurt
058212 24 83
Email: info@itskiphus.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Blokkendoos" (Facebook)
0582038131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bilgaard
0582663327
Email: wijkvereniging@bilgaardnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bynia State Harlingen
0616497797
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "Het Havankpark"
Email: secretaris@havankpark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Kobbekooi (Facebook)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Cammingaburen
0582662525
Email: bestuur@camminghaburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Toekomst" "Vosseparkwijk"
0582129366
Email: wijkgebouw@vosseparkwijk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Zuiderburen (Markant)
0588430514 of 06-29333752
Email: info@wijkverenigingzuiderburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuinvereniging KIO (facebook)
0582123620
Email: speeltuinkio@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuin vereniging Gerard Dou/Huizum West
0582133136
Email: info@gerarddou.nl

Staat uw organisatie er niet bij of is de link veranderd? Klik >hier< om uw website gratis te plaatsen.