Op deze site vind u een overzicht van websites van alle Wijkorganisaties, Wijkcentra, Buurthuizen en Wijkpanels in Leeuwarden en omgeving. Zo kunt u gemakkelijk en snel in 1 oogopslag op de website komen van de wijkorganisatie of het wijkpanel van uw keuze.

Wijkorganisaties (Wijkverenigingen)

Klik op de organisatie van uw keuze om naar de betreffende site te gaan.

Buurtvereniging Hollanderwijk
058-2139687
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis "Tjerk Hiddes"
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewonersplatvorm Valeriuskwartier
058-2122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commissie Jirnsum Online
Email: redactie@jirnsum.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Goutum
Email: mail@goutum.info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorphuis Ien & Mien Goutum
058-2885529
Email: ienenmien@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Hempens-Teerns
Email: doarpsbelanghimpenstearns@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Email: db.wurdum.swichum@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Lekkum/Miedum/Snakkeburen
Email: secretariaat@dorpsbelanglms.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wytgaard
06-34557452
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Reduzum
Email: pb@Idaerd.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerard Dou/Huizum West
058-2133136
Email: info@gerarddou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MFC De Bidler Wergea
058-2551170
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oranjewijk
Email: buurtcentrumoranjewijk@home.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleatslik Belang Grou
Email: info@pbgrou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Aldlân
058-2882010
Email: wijkcentrumaldlan@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aldlân Portaal 
Email: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jongerenwerk Leeuwarden
058-303 0400
Email: info@amaryllisleeuwarden.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Dorpshuis Lekkum
058-2665715 of 058-2664579
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Rengerspark
058-2133067
Email: info@buurthuisrengerspark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Doarpsmune
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting MFC Westenkwartier
058-2122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Wijkcommite Schieringen
058-2665413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Cambuursterhoek
058-2124120
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlietvaardig
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Westeinde
Email: info@wijkbelangwesteinde.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum 't Knooppunt (Facebook)
058-213 3533
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Nylân
058-2885403
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcommité Schepenbuurt
058-212 24 83
Email: info@itskiphus.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Blokkendoos" (Facebook)
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bilgaard
058-2663327
Email: wijkvereniging@bilgaardnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bynia State
06-16497797
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "Het Havankpark"
Email: secretaris@havankpark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Kobbekooi (Facebook)
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Cammingaburen
Email: bestuur@camminghaburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Toekomst" "Vosseparkwijk"
058-2129366
Email: wijkgebouw@vosseparkwijk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Zuiderburen
058-8430514 of 06-29333752
Email: info@wijkverenigingzuiderburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuinvereniging KIO (facebook)
058-2123620
Email: speeltuinkio@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuin vereniging Gerard Dou/Huizum West
058-2133136
Email: info@gerarddou.nl

Staat uw organisatie er niet bij of is de link veranderd? Klik >hier< om uw website gratis te plaatsen.