Op deze site vind u een overzicht van websites van alle Wijkorganisaties, Wijkcentra, Buurthuizen en Wijkpanels in Leeuwarden en omgeving. Zo kunt u gemakkelijk en snel in 1 oogopslag op de website komen van de wijkorganisatie of het wijkpanel van uw keuze.

Wijkorganisaties (Wijkverenigingen)

Klik op de organisatie van uw keuze om naar de betreffende site te gaan.

Buurtvereniging Hollanderwijk
Tel. 0582139687
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis "Tjerk Hiddes"
Email: w.vellinga@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewonersplatvorm Valeriuskwartier
Tel. 0582122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Welgelegen
Email: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commissie Jirnsum Online
Email: redactie@jirnsum.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Goutum
Email: mail@goutum.info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorphuis Ien & Mien Goutum
Tel. 0582885529
Email: ienenmien@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Hempens-Teerns
Email: doarpsbelanghimpenstearns@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wirdum-Swichum
Email: db.wurdum.swichum@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Lekkum/Miedum/Snakkeburen
Email: secretariaat@dorpsbelanglms.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Wytgaard
Tel. 0634557452
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsbelang Reduzum
Email: pb@Idaerd.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerard Dou/Huizum West
Tel. 0582133136
Email: info@gerarddou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MFC De Bidler Wergea
Tel. 0582551170
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oranjewijk
Email: buurtcentrumoranjewijk@home.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleatslik Belang Grou
Email: info@pbgrou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Wijkorganisatie Aldlân
Tel. 0582882010
Email: wijkcentrumaldlan@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jongerenwerk Leeuwarden
Email: jongerenwerk@leeuwardenweb.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Dorpshuis Lekkum
Tel. 0582665715 of 0582664579
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurthuis Rengerspark
Tel. 0582133067
Email: info@buurthuisrengerspark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Doarpsmune
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting MFC Westenkwartier
Tel. 0582122923
Email: info@mfcwestenkwartier.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Wijkcommite Shieringen
Tel. 0582665413
Email: bestuur@wijkcentrumschieringen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Wijkwerk Leeuwarden
Tel. 0582139788
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Cambuursterhoek
Tel. 0582124120
> Contact
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlietvaardig
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Westeinde
Email: bestuur@wijkverenigingwesteinde.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum 't Knooppunt
Tel. 058213 3533
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Nylân
Tel. 0582885403
> Contact
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcommité Schepenbuurt
Tel. 058212 24 83
Email: info@itskiphus.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Blokkendoos" (facebook)
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bilgaard
Tel. 0582663327
Email: wijkvereniging@bilgaardnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Bynia State
Tel. 0616497797
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "Het Havankpark"
Email: secretaris@havankpark.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkcentrum Kobbekooi
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging Cammingaburen
Email: bestuur@camminghaburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkvereniging "De Toekomst" "Vosseparkwijk"
Tel. 0582129366
Email:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijcentrum Markant Zuiderburen
Tel. 0588430514 of 0629333752
Email: info@wijkverenigingzuiderburen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuinvereniging KIO (facebook)
Tel. 0582123620
Email: speeltuinkio@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk en Speeltuin vereniging Gerard Dou/Huizum West
Tel. 0582133136
Email: info@gerarddou.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpshuis De Golle
Email: dorpshuis.degolle@gmail.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staat uw organisatie er niet bij of is de link veranderd? Klik >hier< om uw website gratis te plaatsen.